Summa Fashion Biënnale

  • Ontwerp: Krill o.r.c.a.
  • conceptontwikkeling: Summa Fashion, Krill, Runsink Consultancies, ICOP, BBA, Hoiting
  • Ontwikkelteam: Kim Cornelius, Igor Runsink, Harmen van de Wal, Froukje van Dijken, Greetje Hoiting, Yolanda Steijns, en het Summa Fashion docententeam
  • Ontwerpteam: Harmen van de Wal met Randa al Halek Rostislav Krones, Maria Vittoria Puppo, Claudia Tersigni
  • Klant: Summa College
  • Start ontwerp en ontwikkeling: Juni 2018
  • Mogelijk gemaakt door: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Een werk-in-uitvoeringsproject voor MBO onderwijs, dat de manier waarop leeromgevingen worden ontwikkeld radicaal kan veranderen. Om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen in de markt en de veranderende studenten zijn nieuwe concepten nodig. Concepten die vernieuwend zijn, en andere vaardigheden vragen van studenten en docenten. De missie van Summa Fashion is dat mensen zich een leven lang persoonlijk en als vakman of -vrouw moeten kunnen ontwikkelen, om daarmee bij te dragen aan een wereld waar eerlijke en innovatieve mode voor iedereen bereikbaar is. Deze missie moet worden ondersteund door de gebouwde leeromgeving. Om dit vorm te geven, is er gekeken naar de rol van sociale domeinen op de indeling van de architectuur. Hiervoor is kennis toegepast die wij eerder ontwikkelden voor Privacy script.

De locatie op de Ruysdaelbaan, die lange tijd leeg stond, biedt een mooie gelegenheid voor een experiment. Een experiment heeft baat bij een zekere vorm van isolatie, zowel in plek, als in organisatie, en die wordt hier geboden. Er wordt een leeromgeving uitgeprobeerd die anders is dan de gebruikelijke, en beide, de experimentele en gebruikelijke leeromgeving, moeten elkaar niet in de weg zitten. Binnen de kaders van deze isolatie, is het eenvoudiger om onverwachte wendingen, ontstaan door voortschrijdend inzicht, beter een plaats te geven. Dit wordt een ontwikkel- en ontwerpproces dat twee jaar kan duren.

Show slideshow.