groene suburbanisatie in yogyakarta


Harmen van de Wal heeft een onderzoek gedaan in Yogyakarta, Indonesie naar modellen voor groene verstedelijking. Het onderzoek dat twee maanden duurde had de galerie Cemeti Art House als basis.

Show slideshow.