Goudse Hoofd – shortlist The Plan Award 2017

HOF-render-half-hight-blue-400Locatie: Rotterdam

 • Project: woontoren met parkeergarage
 • Programma: 77 appartementen, kantoorruimte en kinderdagverblijf
 • Ontwerp: Krill o.r.c.a.
 • Ontwerpteam: Harmen van de Wal met Paula Corres Baral, Antonia Dajak, Myrto Karydis, Saskia Lambers, Marta Morais Miranda, Sebastian Nitu, Filippo Zagarese
 • Advies: RO-OK ontwikkelaars
 • Onderzoek: gebaseerd op de studie Privacyscript, gedaan in samenwerking met TU Delft
 • Een duurzaam leefbaar woongebouw met het privacyscript van een buurt.
  Het Goudse Hoofd is één uit een serie nieuwe woongebouwtypes dat door Krill wordt ontwikkeld waarin mensen op een ongedwongen manier met elkaar kunnen omgaan. Sociale interactie wordt niet automatisch gefaciliteerd door een aantal appartementen in één gebouw te verzamelen. Vaak gebeurt het tegenovergestelde: in 80% van de woongebouwen die Krill heeft onderzocht, wordt sociale interactie juist bemoeilijkt door de architectuur. De Goudse Hoofd is ontworpen om sociale interactie te faciliteren door het privacyscript van een goed functionerende buurt te transplanteren in een woongebouw. Een methode die door Krill is ontwikkeld gebaseerd op een onderzoek dat in samenwerking met de Technische Universiteit is gedaan,

  Dit ontwerp gaat uit van een gedachte-experiment: als het privacyscript van een bestaande wijk kan worden vastgelegd en beschreven, kan dat ook als basis dienen voor het privacyscript van een woontoren. Krill heeft ontdekt dat het faciliteren van sociale interactie diepere kennis behoeft van de sociale domeinen die moeten kunnen ontstaan in een gebouw. De wereld bestaat uit een lappendeken van verschillende niveaus van openbaarheid, ieder met een eigen set van omgangsregels, kenbaar gemaakt aan mensen door het privacyscript van de ruimte. Op het moment dat iemand in een nieuwe ruimte binnentreedt, leest hij het script van de ruimte om te zien of hij zijn gedrag moet aanpassen. Verkeerde privacyscripts geven dubbele boodschappen waardoor de gebruiker het risico loopt om zijn zelfrespect geweld aan te doen door zich aan de verkeerde omgangsvormen aan te passen.

  Show slideshow.