gezondheidszorg


Krill wordt vaak gevraagd voor projecten met een ingewikkelde sociale problematiek. Een gebruikersruimte voor verslaafden in een door problemen geplaagde wijk, een woongebouw waar voormalige psychiatrische patiënten onder begeleiding leren om zelfstandig te wonen, een dagopvang voor geestelijk minder validen in een woonwijk. Projecten die alleen met grote betrokkenheid en inzicht in de complexiteit van de context tot een goed einde zijn te brengen.

Krill benadert deze opgaven door intensief met alle partijen te praten. De gebruikers, patiënten, of cliënten, de staf, de opdrachtgever, maar ook met de omwonenden en maatschappelijke organisaties. Hiermee wordt de eenzijdige focus vermeden die veel gezondheidszorggebouwen kenmerkt en wordt een gebouw gerealiseerd dat niet alleen de staf goed doet functioneren, maar ook een veilige en prettige omgeving voor de patiënten geeft en goed past in een buurt.