transformatie

Transformatie, restauratie en herbestemming van gebouwen is interessant om drie verschillende redenen: de architectonische kwaliteit van het object, het doorleefde van de materialen en de onvermoede ruimtelijke mogelijkheden die nieuwe programma’s oproepen. In onze projecten proberen we deze drie fascinaties onverdund toe te passen, ook wanneer ze strijdig met elkaar zijn. Dat betekent dat we soms de oude balken blootleggen, en daarmee een totaal nieuwe ruimtelijkheid creëren, dan weer de oude detaillering grondig bestuderen, omdat die hersteld, of soms zelfs teruggebracht moet worden. In enkele projecten worden nieuwe verbindingen gelegd tussen gebouw en buurt, zoals bij de Millinx, terwijl bestaande deuren en ramen vervangen worden door betonnen afgietsels. In andere projecten, zoals de Medicare, wordt het hoofdprogramma, gebruikersruimte voor verslaafden, naar boven verplaatst, om daarmee aan de buurt zijn rust te gunnen.
Werken met een bestaand gebouw is als werken met een palimpsest, een document waarin afwisselend architect, gebruiker, eigenaar, nieuwe architect en nieuwe gebruikers hun eigen tekst schrijven. Het is een gebouw dat vele auteurs kent. In feite een ideale situatie.