diepe stedelijkheid

drd slideshow

  • project: Stedenbouw, woningbouw
  • Client: Gemeente Dordrecht
  • designteam: Harmen van de Wal, Smahan Amrach, Sofia Fernandes
  • Start ontwerp: November 2005
  • Programma: stadsblok met 232 woningen en parkeergarage
  • Locatie: Dordrecht Stadswerven

Deze studie heeft als doel het diep-stedelijke karakter van de Dordtse binnenstad opnieuw te creëren in de Stadswerven, zonder daarbij te vervallen tot een obligate kopie van voor-moderne bouwstijlen. Is het mogelijk om met een hedendaagse architectuur een aardse gehechtheid te benadrukken boven de feeërieke onthechtheid die moderne architectuur doorgaans heeft? Om een situatie te creëren waarin stedenbouw en architectuur versmelten tot één geografisch geheel, een landschap dat door zijn bewoners of bezoekers gekoloniseerd kan worden? Kan een moderne stadswijk worden gebouwd waarin toegankelijkheid en privacy niet worden gedefinieerd zoals in de buitenwijken, waarin elk huis een op zichzelf staand eiland is, maar zoals in de oude binnensteden, hofjes en steegjes, waarin de openbare ruimte een veel collectiever karakter heeft, zelfs al zijn de eisen die nu aan ontsluiting en mobiliteit worden gesteld volledig anders dan vroeger?
Ons inziens is dat alleen mogelijk als er met een eigentijdse architectuur wordt gewerkt. Kopiën van pre-moderne stijlen zullen vooral onderstrepen dat hedendaagse elementen uit de toon vallen, zoals een parkeergarage, die toch nodig is, maar een collectieve ruimte vormt die in premoderne tijden ondenkbaar zijn, of de materialisering die nergens het ambachtelijk 17e eeuwse karakter kan hebben, maar onherroepelijk een industriële uitstraling zullen hebben.

Eén van die velden is door Krill in een studie verder uitgewerkt. Voor twee woongebouwen zijn prototypes ontwikkeld; ‘the Hole House’, een particulier woonhuis, en ‘the Hole Block’, een appartementengebouw. Deze hebben de potentie om een nieuwe ‘vernacular’, een nieuw soort ‘typisch Dordrecht’ te worden.

Tags: ,

Show slideshow.