Krill-Office for Resilient Cities and Architecture

Krill-o.r.c.a. werkt altijd vanuit één centrale visie: architectuur krijgt pas waarde door het gebruik dat mensen ervan maken en dit gebruik staat nooit vast. In een tijd waarin sociale veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen, is het belangrijk dat de architectuur hierop kan reageren. Elk ontwerp moet de voorwaarden scheppen voor kolonisatie door zijn gebruikers, het proces dat ontstaat tussen gebruikers en hun omgeving is eindeloos. Krill nodigt mensen uit om in te grijpen in zijn ontwerpen, net als Krill ingrijpt op de wereld waarin hij opereert. De uitdaging zit daarom in het ontwikkelen van krachtige architectonische beelden die aan deze ingrepen ruimte bieden zonder daarbij het eigen karakter te verliezen, ruimtes die uitnodigen tot dagelijkse, maar ook tot verrassende vormen van gebruik. Krill Architectuur is verantwoordelijk voor een keur aan architectonische ontwerpen en realisaties waarin deze visie naar voren komt. Leefbaarheid, duurzaamheid, vernieuwing en creatief omgaan met de beperkte middelen die er in het algemeen zijn, spelen in al deze plannen een belangrijke rol.